verklig

verklig
adj (-t, -a)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • verklig — • egentlig, väsentlig, verklig, riktig, faktisk, äkta • real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad • konkret, faktisk, verklig, påtaglig, gripbar, fattbar,… …   Svensk synonymlexikon

  • faktisk — • egentlig, väsentlig, verklig, riktig, faktisk, äkta • sann, sanningsenlig, faktisk, verklig, riktig, reell, bevisbar • real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig • bevisbar, påvisbar, välgrundad, evident • faktisk, verklig, given …   Svensk synonymlexikon

  • påtaglig — • real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad • uppenbar, tydlig, klar, påfallade, synbar, skönjbar, bevislig, evident • handgriplig, påtaglig, kroppslig,… …   Svensk synonymlexikon

  • reell — • real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig • sann, sanningsenlig, faktisk, verklig, riktig, reell, bevisbar • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad • existerande, förefintlig, befintlig, åtkomlig …   Svensk synonymlexikon

  • handgriplig — • real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig • handgriplig, påtaglig, kroppslig, verklig, konkret, materiell, gripbar …   Svensk synonymlexikon

  • riktig — • egentlig, väsentlig, verklig, riktig, faktisk, äkta • sann, sanningsenlig, faktisk, verklig, riktig, reell, bevisbar • korrekt, rätt, riktig, felfri, regelrätt, regelmässig • vederbörlig, tillbörlig, passande …   Svensk synonymlexikon

  • Christian Palme — Born 15 July 1952 Uppsala, Sweden Occupation Writer, journalist, communications expert …   Wikipedia

  • äkta — • egentlig, väsentlig, verklig, riktig, faktisk, äkta • oförfalskad, ren, äkta, genuin, pur, oförvanskad • äkta, genuin, ursprunglig …   Svensk synonymlexikon

  • aktuell — • nu, gällande, pågående brännande uppdaterad, modern, samtida, verklig, vital, akut • nuvarande, innevarande, pågående, aktuell, dagens …   Svensk synonymlexikon

  • åskådlig — • överskådlig, lättfattlig, redig, tydlig, översiktlig, åskådlig • konkret, faktisk, verklig, påtaglig, gripbar, fattbar, materiell, kroppslig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”